Assessment
Bookstores
Conferences/
Workshops
Connections I-II
Interactions I-II
Jobs
Lesson Plans
Materials
Movies
Organizations
Teaching Tips
Technology
Visual Aids
Movies

The Chinese program has surveyed the following movies and grouped them into three levels--elementary, intermediate, and advanced.  Given time to view the appropriate films, you may find your  listening comprehension
skills improved while enjoying the cultural elements presented.  Those available at the IU library are provided with a call number.
 
Movie
Director
Call #
Bawang Bieji Chen Kaige PN1997 .P385 1993
Beijing Nizao (Good Morning, Beijing) Zhang Nuanxin PN1997 .P4548 1991
Benmingnian (Black Snow) Xie Fei PN1997 .P4556 1990z
Bian Zou Bian Chang Chen Kaige PN1997 .L5747 1991
Chengnan Jiushi (My Memories of Old Beijing) Wu Yigong PN1997 .C416 1983
Da Hong Denglong Gaogaogua  Zhang Yimou PN1997 .T233 1992
Da Yuebing Zhang Yimou PN1997 .T24 1980
Dao Ma Zei Tian Zhuangzhuang PN1997 .T3682
Gu Shu Yiren Tian Zhuangzhuang PN1997 .K79 1991
Guonian (Spring Festival) Huang Jianzhong PN1997 .K83925 1990z
Haitan de Yitian Yang Dechang PN1997 .H245 1983
Hong Gaoliang Zhang Yimou PN1997 .H864 1988
Huangtudi Chen Kaige PN1997 .H833 1992
Jia (The Family) Chen Xihe PN1997 .C4524 1989
Jintian Wo Xiuxi (It Is My Day Off) Lu Ren EASC collection
Ju Dou Zhang Yimou PN1997 .J74 1991
Kongbu Fenzi Yang Dechang PN1997 .K839 1990z
Lianlian Fengchen Hou Xiaoxian PN1997 .L573 1987
Pao Da Shuang Deng He Ping PN1997 .P27326 1995
Qiuju Daguansi Zhang Yimou PN1997 .C460938 1993
Taitai Wansui (Long Live My Wife) Sang Hu EASC collection
Taiyang Yu (Sunshine and showers) Zhang Zeming PN1997 .T256 1988
Tao Li Jie (Plunder of Peach and Plum) Ying Yunwei PN1997 .T368 1990
Tian Cuo Ni Zi (The Day the Sun Turned Cold) Yen Hao PN1997 .T4947 1996
Tongnian Wangshi Hou Xiaoxian PN1997 .T823 1985
Wanjia Denghuo (Myriad of Lights) Shen Fu PN1997 .W356 1990
Wanzhu (The Trouble-shooters) Mi Jiashan PN1997 .W3575 1990z
Xi Yan (The Wedding Banquet) Ang Lee PN1997 .W4135 1994
Xianghunnu (Woman Sesame Oil Maker) Xie Fei PN1997 .H793 1990z
Xuese Qingchen (Bloody Morning) Li Hong PN1997 .H7947 1980z
Yin Shi Nan Nu (Eat Drink Man Woman) Ang Lee PN1997 .E19 1995
Zuihou de Guizu (Last Aristocrats) Xie Jin PN1997 .T7994 1996

  • Chinese Movie Database  The Database covers Chinese films made in mainland China [from 1905 till present - ed.], Hong Kong, Taiwan, and other regions.

 

 

To Contact: jeliu@indiana.edu
Last updated: 09/10/2001
Copyright 2001,the Board of Trustee of Indiana University