Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectEnglish
Echki suti bolalarga juda foydali bo’ladi. Echki suti bollaga ja poydali bo’ladi.Goat milk is really good for children.
Elchi juda savlatli odam ekan Elchi ja sovlatli odam ekanThe ambassador is a very dignified person.
Elchixonaga qo’ng’roq qilishim kerak. Elchixonaga telepon qilishim kerey.I need to call the embassy.
Ellik varaqlik kitobni bir pasda o’qib chiqdim. Elliy varro:liy kitoppi bir pasta o’qip chiqtim.I read the fifty-page book in a jiffy.
Eman daraxtining egilgani — singani, Er yigitning uyalgani — o’lgani. Eman daraxining egilgani — singani, Er yigitti uyalgani — o’lgani.If an oak bends, it dies. If a brave man is shamed, he dies.
Eringning bo’yi senikidan ancha baland. Eriyni bo’yi sanikidan ancha balan.Your husband is a lot taller than you.
Ertaga yomg’ir yog’ar ekan. Ertaga yong’ir yog’a:kan.It’s supposed to rain tomorrow.
Ertalab tuman tushdi. Ertalap tuman tushdi.It was foggy in the morning.
Ertalab yuzni sovuq suvga yuvsangiz yaxshi bo’ladi. Ertalap yuzzi sovux suvga yuvsez yaxshi bo’ladi.You should wash your face with cold water in the morning.
Etigingni kiyib ol. Etigiyni kiyvol.Put on your boots.
Page last modified on October 11, 2010, at 02:56 PM