Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectEnglish
Eshigingiz bekik ekan. Eshigiz beku:vakan.Your door is closed.
Beshik tebratib o’tiribman. Beshu:v tervatib o’tirimman.I’m rocking the cradle.
Ko’rpa ilma-teshik bo’lib ketibdi. Ko’rpa ilma-teshu:v bo’p ketipti.The quilt has become worn out.
O’sha kampirning tishlari kemshik ekan. O’sha kampirri tishlari kumshu:vakan.That old woman is missing her front teeth.
Sho’rvaning ko’pigini olib tashlang. Sho’rvani ko’pigini optashang.Remove the foam from the soup.
Ko’prikdan o’tishga qorqaman. Ko’pru:vdan o’tishka qorqaman.I’m afraid to cross bridges.
Qo’llaring buncha nozik! Qo’llarin muncha no:zuv!Your hands are so delicate!
Chirik darxtni kesib tashladik. Churu:v daraxxi kesip tashadiy.We cut down the dead tree.
Etikni necha pulga oldingiz? Etu:vni nech pulga oldiz?How much did you get the boots for?
Eshikni ochib qo’ying. Eshu:vni ochib qo’ying.Open the door.
Eshikma-eshik yurmang. Eshu:vma-eshu:v yurmeng.Don’t go from house to house.
Baliq go’shtini yaxshi ko’raman. Balu: go’shini yaxshi ko’raman.I like eating fish.
Iliq-miliq sut ichishni yoqtirmayman. Ilu:-milu: sut ichishshi yoqtirmayman.I don’t like warm milk.
Ovqatning yaxshi chiqishi masalliqqa ham bog’liq. Ovqatti yaxshi chiqishi masallu:gayam bo:g’lu:.How food turns out also depends on the ingredients.
Bedananing uyi yo’q, qayga borsa pitpildiq. Bedanani uyi yo’:, qatka borsa pitpildu:.He’s an easy-go-lucky guy.
Soliqlarni to’ladingizmi bu yil? Solu:lani to’ladizmi bu yil?Did you pay the taxes this year?
Qatiq ichgim kelyapti. Qatu:v ichkim kevotti.I want to have some yogurt.
Uning qilig’I sovuq. Uni qilig’I sovu:.He’s a cold person.
undefinedundefined
Bu narsa sizga ham bog’liq. Bu narsa sizgayam bo:g’lu:.This depends on you as well./This relates to you as well.
Yopiqliq qozon yopiqliq qolsin. Yopu:lu: qozon yopu:lu: qosin.Leave the cover on the pot. ?? (Let sleeping dogs lie?)
Oqliqqa nima berdingiz? Oqlu:ga nima berdiz?What did you give as a gift?
Page last modified on October 08, 2010, at 02:13 PM