Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectEnglish
O‘sha qizni mashinasiga o’tqazib kasalxonaga olib borgan. O‘sha qizzi moshinasiga o’tqizib bannisaga oborgan.He took that girl in his car to the hospital.
O’glim o’n to’qqiz yoshga kirdi. O’glim o’n to’qqis yoshka kirdi.My son turned nineteen.
O’n sakkiz yoshga to’lmaganlarni ishga olmaymiz. O’n sakkis yoshka to’lmaganlani ishka omiymiza.We can’t hire anyone younger than eighteen.
O’n to’rt tuyaga ikkita qo’y zakot beriladi. O’n to’rtta tuyaga ikkita qo’y zakot beriladi.For fourteen camels, one must pay a tax of two sheep.
O’pkangiz soppa-sog’ ekan. O’pkez soppa-sog’ akan.Your lungs are just fine.
O’pkangizni shamollatibsiz. O’pkezzni shomollatipsis.You’ve got a chest cold.
O’qishimiz dekabrdan boshlanadi. O’qishimiz dekabrdan boshlanadi.School starts in December.
O’qituvchimiz kasal bo’lib qoldilar. O’xtuchu:za kasal bo’p qoldila.Our teacher got sick.
O’rgimchak ham odamni chaqadimi? O’rgimcheyam odammi chaqadimi?Do spiders bite people, too?
O’rtasida qizning rasmi bor sviteringni nega kiymay qo’yding? O’rtasida qizzi rasmi bor sviteriyni ne:y kiymiy qo’yding?Why did you stop wearing that sweater with the girl’s picture on it?
O’sha yerda ming yoshli chinor daraxti bor. O’shatta ming yoshli chinor daraxi bor.There is a thousand year-old plane tree there.
O’zbek tilini bilasizmi? O’zbey tilini bilasmi?Do you speak Uzbek?
O’zbek xalqi juda ham mehnatkash xalq. O’zbek xalqi judayam mehnatkash xalq.Uzbeks are very hardworking people.
O’zbekistonning 27 million aholisi bor. O’zbekistonni 27 milyon aholisi bor.Uzbekistan has a population of twenty-seven million.
O’zi bir qarich, quyrug’i o’n bir qarich. O’zi bir qarich, quyrug’i o’m bir qarich.It’s one span long, but it’s tail is eleven spans.
O’zim bilan samolyotga qancha yuk olsam bo’ladi? O’zim bilam samolyotka qancha yuk osam bo’ladi?How much baggage can I take with me on the plane?
Page last modified on October 11, 2010, at 03:34 PM