Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectEnglish
Tadbirkor o’z vaqtida soliq to’lashni ham bilishi kerak. Tadbirkor o’z voxtida solu: to’lashshiyam bilishi kerey.A careful person has to know to pay his taxes on time.
Tahoratim bor. Tohoratim bor.I have done my ablutions.
Taksiga chiqishdan qo’rqaman. Taksiga chiqishtan qo’rqaman.I’m afraid to take taxis.
Tarvuzni ko’p dardga davo deyishadi. Tarvuzzi ko’p dardga dovo diyishadi.They say that watermelons are the cure for all kinds of ills.
Tarvuzning yerda yotgan tomoni to‘q sariq rang bo‘lsa, u yaxshi pishgan bo’ladi. Tarvuzzi yerda yotkan tomoni to‘q saru: reng bo‘sa, u yaxshi pishkan bo’ladi.If the bottom of the watermelon is deep yellow, then it means it’s ripe.
Tashqarida qattiq chaqmoq chaqdi. Tashqarida qattu: chaqmo: chaqti.There was a big bolt of lightning outside.
Tennisni tashlamoqchi emasman. Tennissi tashamoxchimasman.I don’t want to give up tennis.
Tepada osilib turgan beshiktebratarni ko’rdingmi? Tepada osilib turgan beshu:vtervatarri ko’rdinmi?Do you see that praying mantis up there?
Tepada vertoloyot aylanib yuribdi. Tepada vertaloyot aylanib yuribdi.There is a helicopter circling overhead.
Tilimni kuydirib oldim. Tilimmi kuydirivoldim.I burned my tongue.
Tiqilinch avtobusga chiqmang. Tiqilinch avtobuska chiqmeng.Don’t get on crowded buses.
Tishlaringiz oppoq ekan. Tishlariz oppog’akan.You have pearly white teeth.
Tizzamni bilmasdan stolga urib oldim. Tizzammi bilmastan istolga urivoldim.I accidentally hit my knee on the table.
To’y qaysi kuni bo’ladi? To’y qaysi kuni bo’ladi?What day is the wedding?
To’yda qudalarga to’n kiydirishdi. To’yda qudalaga chopon/to’n kiydirishdi.They gave quilted coats to the bride’s/groom’s parents at the wedding.
To’yga yetmishta ayol keldi. To’yga yetmushta xotin keldi.Seventy women came to the wedding.
Tog’am qayerdalar? Tog’am qattala?Where’s my uncle?
Tog’orachaga un solib qo’ydim. Tog’orachaga un sop qo’ydim.I put some flour in the dish.
Tomog’I og’rib qolibdi. Tomog’I o:g’rip qopti.He has a sore throat.
To’qson og’iz so’zning to’qsonta tuguni bor. To’xson og’iz so’zzi to’xsonta tuguni bor.Nine words will have ninety twists of meaning.
Trolleybusda yurishni yomon ko’raman. Trolleybusta yurishshi yomon ko’raman.I don’t like riding on the trolley bus.
Tuya ko’rdingmi, yo’q. Tuya ko’rdiymi, yo’q.Did you see the camel? No. ??
Tuzlangan bodringni yaxshi ko’rasizmi? Tuzlangan bodrinni yaxshi ko’rasmi?Do you like pickles?
Page last modified on October 11, 2010, at 02:50 PM