Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectEnglish
Velosipedimning zanjiri uzilib ketdi. Valisapetimmi zanjiri uzilip ketti.My bicycle chain broke.
Vijdoningiz qiynalmaydimi keyin? Vijdoniz qiynalmiydimi keyin?Don’t you feel guilty?
Vokzalda chemodanimni yo’qotib qo’ydim. Vakzalda chamadonimmi yo’qotip qo’ydim.I lost my suitcase at the train station.
Voleybol o’ynashni bilmas ekansiz. Voleybol o’ynashshi bilmasakansiz.You don’t know how to play volleyball.
Voy, nima edi-ya, tilimning uchida turibdi! Voy, nimeydi-ya, tilimmi uchida turipti!Ah, what was it – it’s on the tip of my tongue!
Page last modified on October 11, 2010, at 02:47 PM
baltimore health department metronidazole