Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectEnglish
Xamirni sovutkichga qo’yib qo’y. Xamirri xolodinniyga qo’yip qo’y.Put the dough in the refrigerator.
Xarajatlar ko’payib ketdi. Xarajatlar ko’payip ketti.Expenses have gone up.
Xolamni juda ham yaxshi ko’raman. Xolammi judayam yaxshi ko’raman.I really like my aunt.
Xonani changyutkich bilan tozalab qo’y. Xonani pilesos bilan tozalap qo’y.Vacuum the room.
Xonni xon deydi, bekni bek deydi. Xonni xon diydi, beyni bey diydi.He calls the king a king, and the lord a lord. (He calls a spade a spade.)
Xotinimning hamma narsadan xabari bor. Xotinimmi hamma narsadan xavari bor.My wife knows about everything.
Xudoga ming shukur qilsangiz arziydi. Xudoga ming shukur qisez arziydi.You should thank the Lord a thousand times.
Xurmo yeyish sog’liqqa foydali ekan. Xurmo yeyish so:g’lu:ga foydaliyakan.Eating persimmons is good for your health.
Page last modified on October 11, 2010, at 02:46 PM