Contact Us

Contact Us

iub3c@indiana.edu

If you have any question, you are more than welcome to email it to us.

 

3C Executive Board Contact Information

______________________________________________________________________

 

Name Position E-mail

Zhu, Xiaoran

President

zhuxia@indiana.edu

Wu, Xian

Treasurer/Secretary

wu64@indiana.edu

Tian, Siyuan

VP of Finance

stian@indiana.edu

Wei, Jiawen

VP of Marketing

weijiaw@indiana.edu

Jiang, Nanmeng

VP of Activity

jiangn@indiana.edu

Liu, Yijun

VP of Mentor

liuyij@indiana.edu

Back to Home Page >>