Executive Board


President
Xiaoqiong "Abby" Peng
Upsilon Class
peng6@indiana.edu

Vice President & Historian
Danjing "Lee" Li
Upsilon Class
lidanj@indiana.edu

Internal Activity Chair
Chengjiao "Judy" Kuang
Phi Class
jckuang@indiana.edu

External Activity Chair
Lu Xu
Chi Class
luxu@umail.iu.edu

Community Chair
Ching-Ping Chan
Phi Class
cc57@imail.iu.edu

Webmaster
Wendy Li
Chi Class
lishiw@imail.iu.edu

Secretary
Isaya Sukonthaman
Chi Class
isasukon@imail.iu.edu

Treasurer
Kazune Kitani
Chi Class
kkitani@umail.iu.edu