Collection Description header graphic
IUB Libraries Logo
YOU ARE HERE >> IUB LIB. Home > East Asian Collection > Lists of East Asian Serials > Japanese Serials (A-J)

Japanese Serials in the East Asian Collection (A-J)

 * Titles in bold are current subscriptions in Kent Cooper Room.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   /   K  L  M   /   N  O  P  Q  R  S   /   T  U  V  W  X  Y  Z

Title Title in Japanese Frequency Holding Info. Call Number
AREA ƒA ƒG ƒ‰ Weekly 1989- O.J. AP95 .J2A32
AJIA  AFURIKA  GENGO  BUNKA KENKYU ƒA ƒW ƒA ƒA ƒt ƒŠ ƒJ Œ¾ Œê •¶ ‰» Œ¤ ‹† Annual 1968- O.J. DS12 .A32
AJIA  KEIZAI ƒA ƒW ƒA Œo Ï Monthly 1961- O.J. HC411 .A1A25
AJIA  KEIZAI  KENKYU  SHIRIZU   (AJIA   KEIZAI  KENKYUJO) ƒA ƒW ƒA Œo Ï Œ¤ ‹† ƒV ƒŠ [ ƒY Unknown 1960-64, v.1-14, 16-22, 24, 26-55 O.J. HC411 .A1A259
AJIA  KEIZAI  KENKYUJO NENPO ƒA ƒW ƒA Œo Ï Œ¤ ‹† Š ”N •ñ Annual 1972/73-87/88, 92/93- O.J. HC411 .A55
AJIA  KEIZAI  KENKYUJO HONYAKU  SHIRIZU ƒA ƒW ƒA Œo Ï Œ¤ ‹† Š –| –ó ƒV ƒŠ [ ƒY Irregular 1962-70, v.10-26 O.J. HC 10 .A31
AJIA  KENKYU ƒA ƒW ƒA Œ¤ ‹† Quarterly 1956- O.J. DS501 .A27
AKAHATA  (SHUKUSATSUBAN) Ô Šø Monthly 1963-87 ALF HX8 .A33
AMERIKA  KENKYU ƒA ƒ ƒŠ ƒJ Œ¤ ‹† Annual 1967-92 O.J. E175.8 .A59
ANIME  DETA  BUKKU ƒAƒj ƒ ƒf [ ƒ^ ƒu ƒb ƒN Annual 1996 O.J. PN1993 .K523
ASAHI  JANARU ’© “úƒW ƒƒ [ ƒi ƒ‹ Weekly 1963-92(1963, 64, 68, 70, 71, 75, 89 incomplete) O.J. AP95 .J2A78
ASAHI  NENKAN ’© “ú ”N ŠÓ Annual 1955, 59-61, 63-74 O.J. AY1154 .A78
ASAHI  SHINBUN SHUKUSATSUBAN ’© “ú V •· k ü ”Å Monthly 1963, #502- O.J. AN95 .J2A7
BESSATSU  TAIYO •Ê û ‘¾ —z Quarterly 1972- O.J. AP95 .J2T12
BIBLIA ƒr ƒu ƒŠ ƒA Three times a year (1949-79), Semiannual (1980-) 1950- O.J. Z990 .B61
BIBLIOGRAPHY  OF  THE HUMANISTIC   STUDIES  AND SOCIAL RELATIONS
Irregular 1953/54-57, 59-61 O.J. AI19 .J3B5
BIJUTSU  KENKYU ”ü p Œ¤ ‹† Monthly 1932- O.J. N8 .J28B5
BIJUTSU  MEIKAN ”ü p –¼ ŠÓ Annual 1982 O.J. N7358 .B47
BIJUTSU  MEITEN ”ü p –¼ “T Annual 1971 O.J. N7358 .B594
BIJUTSU  NENKAN ”ü p ”N ŠÓ Annual 1968 O.J. N7358 .B596
BIJUTSUSHI  KENKYU ”ü p Žj Œ¤ ‹† Annual 1991- O.J. NX1 .A1B5
BOEI  NENKAN –h ‰q ”N ŠÓ Annual 1969 O.J. UA845 .B6
BOOKS AND ARTICLES ON ORIENTAL  SUBJECTS PUBLISHED   IN  JAPAN (TOHOGAKU  KANKEI  CHOSA RONBUN  MOKUROKU) “Œ •û Šw ŠÖ ŒW ’² ¸ ˜_ •¶ –Ú ˜^ Annual 1960-63, 71-95 O.J.  Z3001 .B72
BUKKA  SHISU  NENPO=PRICE INDEXES   ANNUAL •¨ ‰¿ Žw ” ”N •ñ Annual 1971, 80- O.J. HB235 .J3N69
BUNGAKU •¶ Šw Monthly 1931-61, 1963-89(1963 incomplete) O.J. PN9 .B94
BUNGAKU •¶ Šw Quarterly 1990- O.J. PN9 .B96
BUNGAKU (NIHON  BUNGEIKA KYOKAI) •¶ Šwi “ú –{ •¶ Œ| ‰Æ    ‹¦ ‰ï j Annual 1977, 81 O.J. PL700 .B8
BUNGAKUKAI •¶ Šw ŠE Unknown 1893-98 O.J. PL701 .B92
BUNGAKUKAI •¶ Šw ŠE Monthly 1963- (1963, 71incomplete) O.J. PL701 .B94
BUNGAKUTEKI  TACHIBA •¶ Šw “I —§ ê Quarterly 1980-83 O.J. PL700 .B85
BUNGEI •¶ Œ| Monthly ( -1985), Quarterly (1986- ) 1983- O.J. AP95 .J2B83
BUNGEI  NENKAN •¶ Œ| ”N ŠÓ Annual 1976 O.J. PL701 .B949
BUNGEI  SHUNJU •¶ Œ| t H Monthly 1963-(1868, 82, 94, 95, 96, 97incomplete) O.J. AP95 .J2B942
BUNKA •¶ ‰» Irregular 1952-55, 1963- (1966 incomplete) O.J. AS552 .T54A2
BUNKAGAKU  NENPO  (KOBE DAIGAKU   BUNKAGAKU KENKYUKA) •¶ ‰» Šw ”N •ñ i _ ŒË ‘å Šw•¶ ‰» Šw Œ¤ ‹† ‰Èj Annual 1982, 1984 (incomplete) O.J. AS552 .K47B8
BUNKA  JINMEIROKU •¶ ‰» l –¼ ˜^ Annual 1957, 67-68, 74-84 O.J. CT1836 .B94
BUNYABETSU  JINMEIROKU •ª –ì •Ê l –¼ ˜^ Annual 1980-87, 92- O.J. DS805 .S23
BURITANIKA  KOKUSAI NENKAN ƒu ƒŠ ƒ^ ƒj ƒJ ‘ Û ”N ŠÓ Annual 1980 OR. REF. AE35.2 .B751
CHIBETTO  BUNKEN  NI   YORU BUKKYO  SHISO  KENKYU ƒ` ƒx ƒb ƒg •¶ Œ£ ‚É ‚æ ‚é •§ ‹³ Žv ‘z Œ¤ ‹† Unknown 1979-81 O.J. BQ7330 .C3
CHIIKI  KEIZAI  SORAN ’n ˆæ Œo Ï ‘ —— Annual 1986-87 O.J. HC461 .C47
CHIKUMA ‚¿ Eshy; ‚Ü Monthly 1974-1978 O.J. AP95 .J2C54
CHINGIN  SENSASU  (RODOSHO SEISAKU   CHOSABU HEN) ’À ‹à ƒZ ƒ“ ƒT ƒX   Annual 1983-94 O.J. HD5077 .A54
CHINGIN, NENKIN, JINJI  KANRI ’À ‹à A ”N ‹à A l Ž– ŠÇ — Annual 1986 O.J. HD4811 .C45
CHIRIGAKU  HYORON ’n — Šw •] ˜_ Monthly 1962-74 O.J. G39 .C43
CHOSEN GAKKAI KAIIN MEIBO ’© ‘N Šw ‰ï ‰ï ˆõ –¼ •ë Unknown 1982 O.J. DS901.9 .C5
CHOSEN  GAKUHO ’© ‘N Šw •ñ Quarterly 1951, 60- O.J. DS901 .C55
CHUGOKU  BUNGAKU ’† ‘ •¶ Šw Unknown 1940-43 O.J. PL2250 .C575
CHUGOKU BUNGAKU GEPPO ’† ‘ •¶ Šw ŒŽ •ñ Monthly 1935-40 O.J. PL2250 .C575
CHUGOKU BUNGAKU KENKYU ’† ‘ •¶ Šw Œ¤ ‹† Irregular 1961-66 O.J. PL2250 .C576
CHUGOKU BUNGAKU KENKYU (WASEDA DAIGAKU) ’† ‘ •¶ Šw Œ¤ ‹† i ‘ ˆî “c ‘å Šw j Annual 1975- O.J. PL2250 .C556
CHUGOKU  BUNGAKUHO (KYOTO  DAIGAKU) ’† ‘ •¶ Šw •ñ i ‹ž “s ‘å Šw j Semiannual (1954-1963), Annual(1964- ) 1954-65, 1968- O.J. PL2250 .C577
CHUGOKU BUNGEI KENKYUKAI KAIHO ’† ‘ •¶ Œ| Œ¤ ‹† ‰ï ‰ï •ñ Bimonthly 1982-86 O.J. PL2250 .C5765
CHUGOKU GEPPO ’† ‘ ŒŽ •ñ Monthly 1971-92 O.J. DS701 .C7276
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO: BUNGAKU, GOGAKU, GEIJUTSU ’† ‘ ŠÖ ŒW ˜_ à Ž‘ —¿F •¶ Šw A Œê Šw A Œ| p Semiannual 1964-66 O.J. DS703.4 .C653
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO: CHOSABETSU   SAKUIN ’† ‘ ŠÖ ŒW ‰ð à Ž‘ —¿F ’² ¸ •Ê õ ˆø   Semiannual 1964, 68 O.J. DS703.4 .C655
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO.  DAI   2-BUNSATSU, BUNGAKU, GOGAKU ’† ‘ ŠÖ ŒW ‰ð à Ž‘ —¿F ‘æ 2 •ª û A •¶ Šw A Œê Šw Semiannual 1967- O.J. DS 703.4 .C653 Ser. 2
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO: REKISHI, SEIJI, KEIZAI I ’† ‘ ŠÖ ŒW ‰ð à Ž‘ —¿F —ð Žj A Eshy; Ž¡ A Œo Ï  1 Annual 1964-68, 70, 72, 74- O.J. DS703.4 .C653 Ser.3
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO:   REKISHI, SEIJI, KEIZAI II ’† ‘ ŠÖ ŒW ‰ð à Ž‘ —¿F —ð Žj A Eshy; Ž¡ A Œo Ï  2 Annual 1964-70, 74- O.J. DS703.4 .C653 Ser.4
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO: SHUROKU RONBUN ICHIRAN ’† ‘ ŠÖ ŒW ‰ð à Ž‘ —¿F Žû ˜^ ˜_ •¶ ˆê —— Annual 1968, 76-77, 79-81, 83, 88, 90, 92- O.J. DS703.4 .C656
CHUGOKU  KANKEI  RONSETSU SHIRYO: TETSUGAKU,   SHUKYO ’† ‘ ŠÖ ŒW ‰ð à Ž‘ —¿F “N Šw A @ ‹³ Semiannual (1965-69), Annual (1972- ) 1965-69, 72- O.J. DS 703.4 .C653 Ser. 1
CHUGOKU KENKYU GEPPO ’† ‘ Œ¤ ‹† ŒŽ •ñ Monthly 1960-66, 71- O.J. DS 701 .C728
CHUGOKU KINDAISHI  KENKYU ’† ‘ ‹ß ‘ã Žj Œ¤ ‹† Annual 1981-92 O.J. DS754 .C545
CHUGOKU KOTEN KENKYU ’† ‘ ŒÃ “T Œ¤ ‹† Annual 1970-91, 93- O.J. DS701 .C72812
CHUGOKU NENKAN ’† ‘ ”N ŠÓ Annual 1957-61 O.J. DS777.55 .C56
CHUGOKU NENKAN ’† ‘ ”N ŠÓ Annual 1985- O.J. DS777.55 .C561
CHUGOKU SORAN ’† ‘ ‘ —— Annual 1975, 80, 82 O.J. DS701 .C72815
CHUGOKU, SHAKAI TO BUNKA ’† ‘ A ŽÐ ‰ï ‚Æ •¶ ‰» Annual 1986- O.J. B8 .C6C56
CHUGOKUGO CHOSENGO TOSHO SOKUHO ’† ‘ Œê ’© ‘N Œê } ‘ ‘¬ •ñ Semiannual 1973-79, 81- O.J. Z3101 .K64
CHUGOKUGO CHOSENGO ZOKA TOSHO MOKUROKU ’† ‘ Œê ’© ‘N Œê ‘‰Á–Ú˜^
2002-
CHUKA MINKOKU DAI JYU-NEN SHI ’† ‰Ø –¯ ‘ ‘æ \ ”N Žj Annual 1921-22 O.J. DS773.83 .C5
CHUO  KORON ’† ‰› Œö ˜_ Monthly 1954- (1982, 96incomplete) O.J. AP95 .J2C552
CHUO KORON BUNGEI TOKUSHU ’† ‰› Œö ˜_ •¶ Œ| “Á W Quarterly 1984- O.J. PL701 .C5
CHUTETSUBUN GAKKAI  HO ’† “N •¶ Šw ‰ï •ñ Annual 1974-85 O.J. B8 .C6C56
CHUSHO  KIGYO  HAKUSHO (CHUSHO  KIGYO   CHO) ’† ¬ Šé ‹Æ ”’ ‘ Annual 1963-65, 85- O.J. HD2346 .J3A3
DIRECTORY OF JAPANESE SCIENTIFIC PERIODICALS = NIHON KAGAKU GIJUTSU KANKEI CHIKUJI KANKOBUTSU MOKUROKU “ú –{ ‰È Šw ‹Z p ŠÖ ŒW ’€ ŽŸ Š§ s •¨ –Ú ˜^ Irregular 1979, 84, 88-92 O.J. Z7403 .K78
DOSHISHA  HOGAKU “¯ Žu ŽÐ –@ Šw Bimonthly 1969- O.J. K4 .O8
EDO BUNGAKU ] ŒË •¶ Šw 3 no. a year (1990-94), Semiannual (1995-) 1990- O.J. PL726.35 .K5
EDO  BUNGAKU  KENKYU ] ŒË •¶ Šw Œ¤ ‹† Irregular 1928-32 O.J. PL726.35 .O93
EDO  JIDAI  BUNKA ] ŒË Žž ‘ã •¶ ‰» Unknown 1978-80 O.J. DS871 .E3
EDO  NANPA  KENKYU (OZAKI KYUYA) ] ŒË “î ”h Œ¤ ‹† i ”ö è ‹v –í j Monthly 1922-28 O.J. PL726.35 .O92
EI-BEI  BUNGAKU ‰p •Ä •¶ Šw Annual 1973- O.J. PR1 .E3
EIGA  BIDEO IYABUKKU ‰f‰æ ƒrƒfƒIƒCƒ„[ƒuƒbƒN Annual 1994- O.J. PN1993 .K525
EIGA  GEIJUTSU ‰f ‰æ Œ| p Monthly 1963-71 (1965, 67, 69, 70 incomplete) O.J. PN1993 .E34
EIGASHI  KENKYU ‰f ‰æ Žj Œ¤ ‹† Semiannual 1977-88, #9-10, 12-22 O.J. PN1993 .E45
ENGEKI  KENKYU ‰‰ Œ€ Œ¤ ‹† Irregular 1990- O.J. PN2921 .E5
ENGEKIGAKU ‰‰ Œ€ Šw Annual 1992- O.J. PN2009 .E52
ENGEKIKAI ‰‰ Œ€ ŠE Monthly 1974-76 O.J. PN2920 .A1E57
FUJIN  RODO  NO  JITSUJO •w l ˜J Eshy; ‚Ì ŽÀ î Annual 1985-92 O.J. HD6197 .F89
FUKEI •— Œi Monthly 1962-71(1962, 69 incomplete) O.J. AP95 .J2F8
FUKKOKU  YOMEIGAKU •œ  —z –¾ Šw Bimonthly 1896-1990 O.J. B5234 .W35Y6
GAIKOKU  NO  KIGYO (AJIA KEIZAI  KENKYUJO) ŠO ‘ ‚Ì Šé ‹Æi  ƒA ƒW ƒA Œo Ï Œ¤ ‹† Š j Irregular 1966-70 O.J. HC10 .G13
GAIKOKU ZASSHI KIJI SAKUIN (AJIA KEIZAI KENKYUJO) ŠO ‘ ŽG Ž ‹L Ž– õ ˆø i ƒA ƒW ƒA Œo Ï Œ¤ ‹† Š j Monthly 1960-62 O.J. Z3003 .A31
GAISHIKEI KIGYO SORAN ŠO Ž‘ Œn Šé ‹Æ ‘ —— Annual 1986-88 O.J. HC462.9 .G3
GAKUEN Šw ‰‘ Monthly 1962-76(1962, 63, 64, 76 incomplete) O.J. PL701 .G146
GAKUJUTSU HOKOKU (UTSUNOMIYA DAIGAKU. NOGAKUBU) Šw p •ñ  i ‰F “s ‹{ ‘å Šw ”_ Šw •” j Unknown 1977-78, v.10, #1-2 O.J. S539 .J3U82
GAKUJUTSU   JOHO   SENTA KIYO Šw p î •ñƒZƒ“ƒ^[‹I—v Annual 1997- New
GAKUJUTSU ZASSHI SOGO MOKUROKU: JINBUNKAGAKU WABUN HEN Šw p ŽG Ž ‘ ‡ –Ú ˜^ F l •¶ ‰È Šw ˜a •¶ •Ò Irregular 1954, 73 O.J. Z3302 .G3
GAKUJUTSU ZASSHI SOGO MOKUROKU: WABUNHEN Šw p ŽG Ž ‘ ‡ –Ú ˜^ F ˜a •¶ •Ò Irregular 1985 O.R. REF. Z3303 .G31
GEIBUN  KENKYU Œ| •¶ Œ¤ ‹† Irregular 1983- O.J. AS552 .K36G4
GEIJUTSU  SHINCHO Œ| p V ’ª Monthly 1963- (1963, 69, 70, 81 incomplete) O.J. N8 .G31
GEINOSHI  KENKYU Œ| ”\ Žj Œ¤ ‹† Quarterly 1978- O.J.  PN2921 .G4
GENDAI  CHUGOKU Œ» ‘ã ’† ‘ Annual 1969-88, 90- O.J. DS777.55 .A1G32
GENDAI NI IKIRU JOSEI JITEN Œ» ‘ã ‚É ¶ ‚« ‚é — « Ž– “T Annual 1982 O.J. HQ1762 .G453
GENDAI NO ESUPURI Œ» ‘ã ‚Ì ƒG ƒX ƒv ƒŠ Monthly 1973, 1975-78, 1980-96 O.J. AP95 .J2G395
GENDAI NO SHOSETSU Œ» ‘ã ‚Ì ¬ à Semiannual 1971; 73-74 (1974 incomplete) O.J. PL770 .A1G32
GENDAI SHISO Œ» ‘ã Žv ‘z Monthly 1977-78, 80, 82- (1977, 78, 80 incomplete) O.J. AP95 .J2G4
GENGO Œ¾ Œê Monthly 1972-87 (incomplete) O.J. P9 .G45
GENGO KENYU Œ¾ Œê Œ¤ ‹† Semiannual 1967- O.J. P9 .G32
GENGO SEIKATSU Œ¾ Œê ¶ Šˆ Monthly 1962-88 (1962, 88 incomplete) O.J. PL501 .G32
GOJISSATSU NO HON 5 0 û ‚Ì –{ Unknown 1979-81 O.J. Z1035 .A1G64
GUNMA  DAIGAKU  KYOIKU  GAKUBU KIYO: JINBUN SHAKAI  KAGAKU  HEN ŒQ ”n ‘å Šw ‹³ ˆç Šw •” ‹I —v    l •¶ ŽÐ ‰ï ‰È Šw •Ò Annual 1979-80 O.J. AS552 .G8G8
GUNZO ŒQ ‘œ Monthly 1963- (1974 incomplete) O.J. PL701 .G97
HAKUSHO NO GAIYO ”’ ‘ ‚Ì ŠT —v Annual 1968 O.J. DS801 .H15
HANZAI HAKUSHO (HOMU SHO) ”Æ ß ”’ ‘ i –@ –± È j Annual 1964-65, 84- O.J. HV7113 .J35
HATARAKU JOSEI NO JITSUJO Eshy; Eshy; — « ‚Ì ŽÀ î Annual 1993- O.J. HD6197 .F89
HEIAN BUNGAKU KENKYU •½ ˆÀ •¶ Šw Œ¤ ‹† Semiannual 1949-73 O.J. PL700 .H46
HEISEI •½ ¬ Quarterly 1993- O.J. PL700 .H47
HERUMESU ‚Ö ‚é ‚ß ‚·   Bimonthly 1987-97 O.J. NX1 .K47
HERUMESU  (KIKAN HERUMESU ‚Ö ‚é ‚ß ‚·    i‹G Š§ ‚Ö ‚é          ‚ß ‚· j Quarterly 1984-88 O.J. NX1 .K47
HIHYO  KUKAN ”á •] ‹ó ŠÔ Quarterly 1991- O.J. AP95 .J2H54
HIKAKU BUNGAKU ”ä Šr •¶ Šw Annual 1958-72, 76- O.J. PN851 .H63
HIKAKU BUNGAKU BUNKA RONSHU ”ä Šr •¶ Šw •¶ ‰» ˜_ W Uknown 1985 O.J. PL720.5 .H65
HIKAKU BUNKA (TOKYO JOSHI DAIGAKU. HIKAKU BUNKA KENKYUJO) ”ä Šr •¶ ‰» i “Œ ‹ž — Žq ‘å Šw ”ä Šr •¶ ‰» Œ¤ ‹† Š j Semiannual 1969- O.J. DS821.5 .A1T64
HIKAKU BUNKA KENKYUJO ZOSHO MOKUROKU (TOKYO JOSHI DAIGAKU) ”ä Šr •¶ ‰» Œ¤ ‹† Š Enbsp; ‘ –Ú ˜^ i “Œ ‹ž — Žq ‘å Šw j Unknown 1971, 75, 78-79, 82, 84 O.J. Z3309 .T649
HIKAKU BUNMEI ”ä Šr •¶ –¾ Annual 1985- O.J. HM101 .H545
HIKAKU KYOIKU  BUNKA KENKYU  SHISETSU   KIYO ”ä Šr ‹³ ˆç •¶ ‰» Œ¤ ‹† Ž{ Ý ‹I —v Annual 1977, v.27, 29- O.J. L67 .H5
HIROSHIMA DAIGAU BUNGAKUBU  KIYO L “‡ ‘å Šw •¶ Šw •” ‹I —v Unknown 1965 O.J. PN29 .H66
HITOTSUBASHI  RONSO ˆê ƒc ‹´ ˜_ ‘p Monthly 1971-73 (incomplete) O.J. H8 .J3H6
HOGAKU –@ Šw Quarterly 1959-62 (1962 incomplete) O.J. JA26 .H67
HON NO HON –{ ‚Ì –{ Monthly 1975-55 (1977 incomplete) O.J. Z3301 .H76
HOPPO  BUNKA  KENKYU –k •û •¶ ‰» Œ¤ ‹† Irregular 1992-95 O.J. DS1 .H722
HYOGO-KEN  KYOIKU   SHIRYO MOKUROKU •º ŒÉ Œ§ ‹³ ˆç Ž‘ —¿ –Ú ˜^ Annual 1994-96 O.J. Z5815   .J3 H9
IA Semiannual 1982-85 O.J. PL2268 .I3
IA IHO          œb •ñ Annual 1979-86 O.J. PL2268 .I31
INDOGAKU BUKKYOGAKU KENKYU ˆó “x Šw •§ ‹³ Šw Œ¤ ‹† Semiannual 1952-71, 1974- O.J. BQ256 .I42
JAPAN BIOGRAPHICAL ENCYCLOPEDIA & WHO'S WHO Annual 1958-1961, 1964-65 OR. REF. CT1826 .J35
JAPAN NEW YORK = JAPAN NYU YOKU ƒW ƒƒ ƒp ƒ“ Aƒj ƒ… [ ƒˆ [ ƒN Bimonthly 1977-85, 1989-90, v.6-30, 32-34, 36-54, 56, 81-88 O.J. AP95 .J25J3
JAPAN: SORIFU KANKO HAKUSHO ‘ — •{ ŠÏ Œõ ”’ ‘ Annual 1964-66 O.J. G155 .J3A3
JINBUN CHIRI = THE HUMA GEOGRAPHY l •¶ ’n — Bimonthly 1961-77 O.J. G1 .J61
JINBUN GAKUHO l •¶ Šw •ñ Irregular 1955, 64 O.J. H8 .J61
JINBUN GAKUHO (KYOTO DAIGAKU. JINBUN KAGAKU KENKYUJO) l •¶ Šw •ñ i ‹ž “s ‘å Šw l •¶ ‰È Šw Œ¤ ‹† Š j Irregular 1971-76, v.31-34, 36, 38-41 O.J. AS552 .K85J5
JINBUN RONSHU: SHIZUOKA DAIGAKU  JINBUN GAKUBU   JINBUN GAKKA l •¶ ˜_ W i Ã ‰ª ‘å Šw l •¶ Šw •” l •¶ Šw ‰È j Annual 1972-73, 75, 77, 79-82, 85-90, 92- O.J. AS552 .K85J5
JINBUNGKU RONSHU l •¶ Šw ˜_ W Annual 1976, 79 O.J. AS552 .B84A24
JINBUTSU  BUNKEN MOKUROKU: NIHONJIN-HEN l•¨•¶Œ£–Ú˜^F“ú–{l•Ò Biennial 87/88-93/94 O.J. CT1836 .N42
JINBUTSU  BUNKEN MOKUROKU: GAIKOKUJIN-HEN l•¨•¶Œ£–Ú˜^FŠO‘l•Ò Biennial 87/88-91/92 O.J. CT1836 .N422
JINJI  KOSHINROKU l Ž– ‹» M ˜^ Biannual 1955, 73-79 O.J. CT1836 .J62
JINKO  DOTAI  TOKEI (KOSEISHO  TOKEI   CHOSABU) l Œû “® ‘Ô “ Œv i Œú ¶ È “ Œv ’² ¸ •” j Unknown 1955-72 O.J. HA1831 .S67
JINKO  DOTAI  TOKEI (KOSEISHO TOKEI JOHOBU) l Œû “® ‘Ô “ Œv i Œú ¶ È “ Œv î •ñ •” j Unknown 1973- O.J. HA1831 .S67
JINKO  KANKEI  BUNKENSHU l Œû ŠÖ ŒW •¶ Œ£ W Annual 1988-90 O.J. Z7164 .D3J5
JINKO  MONDAI  KENKYU l Œû –â ‘è Œ¤ ‹† Quarterly 1988- O.J. HB2741 .A3J56
JINKO  MONDAI  KENKYUJO NENPO l Œû –â ‘è Œ¤ ‹† Š ”N •ñ Annual 1994- O.J. HB850.5 .J3J555
JINKO  TOKEI  SHIRYOSHU l Œû “ Œv Ž‘ —¿ W Annual 1988-95, 97- O.J. HB2741 .A3J57
JITEN JITEN SOGO MOKUROKU Ž« “T Ž– “T ‘ ‡ –Ú ˜^ Irregular 1965, 77, 80, 89 O.J. Z3308 .E4J6
JIYU  MINSHUTO  NENPO Ž© —R –¯ Žå “} ”N •ñ Annual 1969 O.J. JQ1698 J5J5
JOGAKU ZASSHI — Šw ŽG Ž Unknown 1885-1904 O.J. HQ1762 .J64
JOHO  TOSHOKANGAKU KENKYU  SENTA  NYUSU î •ñ } ‘ ŠÙ Šw Œ¤ ‹† ƒZ ƒ“ ƒ^ [ ƒj ƒ… [ ƒX Unknown 1978-83 O.J. Z671 .J6
JOSAI  JINBUN  KENKYU é ¼ l •¶ Œ¤ ‹† Annual, 1973-87; Biannual, 1987- 1977-83, 1985- (1991, 92incomplete) O.J. AS 552 .J6


Last updated by Yan He on 4/21/2008
URL: http://www.indiana.edu/~libeast/jp_serial/japan_aj.html
Comments: Wen-ling Liu (wliu@indiana.edu)
Copyright 1996-2008, The Trustees of Indiana University