Additional Images for


Faujas-de-St.-Fond. Vervolg der Proefneemingen met Konstige Lugtbollen, Behelzende een Omstandig Berigt, van verscheide Lugtreizen met dezelven gedaan; en verder eenige Natuurkundige Waarneemingen, ten dien opzigte; also ok Nieuwe Manieren, om de Aërostatische Machinen te vullen; om de Ontvlambaare Lugt daar toe te bekomen; een Vernis te bere den omze te bestryken; dezelven te bestuuren in de Lugt en de gedagten van de Akademie der Weetenschappen van Parys, dienaangaande, in ‘t algemeen. Amsterdam, Jacobus van der Burgh en Zoon, 1784.


Go Back

Faujas Dutch Translation Volume 2 Title Page


Faujas Dutch Translation Volume 2 Plate


Faujas Dutch Translation Volume 2 Plate


Go Back