Additional Images for


Faujas-de-St.-Fond. Beschryving der Proefnemingen met konstige Lugtbollen, die in 't voorleden Jaar, meestendeels te Parys, opgelaten zyn; vervolgd met al het gene, zo tot het maaken der Aërostatische Machinen, als tot derzelver Vulling, 't zy met Vuurdamp of met Ontvlambaare Lugt, betrekking heft en de Nuttigheden, die ‘er van te verwagten zyn, wanneer zy nadir tot volmaaktheid worden gebragt. Amsterdam: Jacobus van der Burge en Zoon, 1784


Go Back

Faujas Dutch Translation Title Page


Faujas Dutch Translation Front Wrapper


Go Back