Indiana University Bloomington
Choose which site to search

Krakow, Warsaw, Ladek Zdroj

Reference Works and Polish Language learning resources

Misc. Reference

God's Playground: A history of Poland, v.II 1795 to the Present (EN)
Norman Davies
Clarendon Press, 1981

Misc. Reference

Polski Instytut Naukowy w Ameryce: Przewodnik po zbiorach archiwalnych (PL)
Stanisław Flis
NDAP Wydział Wydawnictw, 2004

Dictionary

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th Edition. (EN)
Merriam-Webster, Inc., 1998

Misc. Reference

Polish Language Learning Framework. (EN)
Leonard Polakiewicz, Joanna Williams, and Waldemar Walczynski
The Polish Institute of Arts and Sciences of America, 2002

Misc. Reference

Oskar Kolber--Przysłowia (PL)
Polska Akademia Nauk
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

Misc. Reference

Wzory listów polskich (PL)
Roxanna Sienielnikoff and Ewa Prechitko
Wiedze Powszechna, 1993

Misc. Reference

Nasza Ojczyzna: szkolny atlas historyczny (PL)
Teresa Smyl
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficzynych im Eugeniusza Romera, 1981

Misc. Reference

The Chicago Manual of Style for Authors, Editors, and Copywriters, 13th Edition (EN)
University of Chicago Press, 1982

Foreign Language

Uczymy się polskiego: Podręcznik języka polskiego dla cudzocziemców I, teksty (PL)
Barbara Bartnicka, et. al.
Wiedze Powszechna, 1984

Foreign Language

Uczymy się polskiego: Podręcznik języka polskiego dla cudzocziemców I, komentarz językowy i ćwiczenia (PL)
Barbara Bartnicka, et. al.
Wiedze Powszechna, 1984

Foreign Language

Let's Learn Polish. (EN)
Zofia Bastgen
Wiedze Powszechna, 1978

Foreign Language

Trudne małe wyrazy: Materiały do nauki języka polskiego jako obcego (PL)
Magdalena Foland-Kugler
Wiedze Powszechna, 1997

Foreign Language

Z Polskim Na Co Dzień: An intermediate Polish course for English speakers (EN)
Maria Grala and Wanda Przywarska
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

Foreign Language

Say It in Polish: An intensive course for beginners, Book 1 (EN)
Maria Grala
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

Foreign Language

A Graded Reader of Classic Polish Literature (PL)
Albert Juszczak
Hippocrene Books, 1996

Foreign Language

Język Polski: Dkrypt dla cudzoziemców (PL)
Jan Kulak and Władysław Łaciak, et. al.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

Foreign Language

Coś wam powiem: Communicative Exercises for Intermediate Students (Book and 2 CDs) (EN)
Magdalena Szlec-Mays
Universitas, 2001

Foreign Language

A Polish Grammar in Dialogues (EN)
Janina Wójtowicz and Leszek Szkutnik
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

Encyclopedia

Encyklopedia Szkolna: Literatura i nauka o języku (PL)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1995

Encyclopedia

Encyklopedia Powszechna PWN, v. 1-4 (PL)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

Encyclopedia

Encyklopedia staropolska ilustrowana, v. 1-4 (PL)
Zygmunt Gloger
Wiedze Powszechna, 1972

Dictionary

Inny Słownik Języka Polskiego PWN, A-Ó
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

Dictionary

Inny Słownik Języka Polskiego PWN, P-Ż
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

Dictionary

Mały Slownik Języka Polskiego
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

Dictionary

Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

Dictionary

Oxford-PWN Polish-English Dictionary
Oxford University Press, 2002

Dictionary

Oxford-PWN English-Polish Dictionary
Oxford University Press, 2002

Dictionary

Słownik Poprawnej Polszczyzny
Imprint

Dictionary

Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN
Wydawnictwo Naukowe, 1977

Dictionary

The Great English-Polish Dictionary
Wiedze Powszechna, 1968

Dictionary

The Great Polish-English Dictionary
Wiedze Powszechna, 1970

Dictionary

The Great Polish-English Dictionary A-Ó, Supplemented
Wiedze Powszechna, 1988

Dictionary

The Great Polish-English Dictionary P-Ż, Supplemented
Wiedze Powszechna, 1988

Dictionary

The Kościuszko Foundation Dictionary English-Polish, Polish English, v.1 English-Polish
The Kościuszko Foundation, 1965

Dictionary

The Kościuszko Foundation Dictionary English-Polish, Polish English, v.1 English-Polish
The Kościuszko Foundation, 1959

Dictionary

The New Kosciuszko Foundation Dictionary Polish-English/English Polish (two volumes)
Universitas, 2003

Dictionary

Wiedza Powszechna Compact Polish and English Dictionary
NTC Publishing Group, 1993

Dictionary

Wielki Słownik Angielsko-Polski: Suplement
Wiedze Powszechna, 1975

Specialty/Misc. Dictionary

Słownik etymologiczny Języka Polskiego (PL)
Wiedze Powszechna, 1957

Specialty/Misc. Dictionary

Wypasiony: Słownik najmłodzej Polszczyzny (PL)
Bartek Chaciński
Wydawnictwo Znak, 2003

Specialty/Misc. Dictionary

English-Polish Dictionary of Science and Technology
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973

Specialty/Misc. Dictionary

Słownik informatyczny angielsko-polski/English-Polish Dictionary of Computer Science
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991

Specialty/Misc. Dictionary

Słownik Handlowy Angielsko-Polski
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1961

Specialty/Misc. Dictionary

Ilustrowany Słownik Ortograficzno-gramatyczny dla Klas I-III (PL)
Ewa Przyłubska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

Specialty/Misc. Dictionary

Słownik Wyrazów Bliskoznacznych
Wiedze Powszechna, 1957

Specialty/Misc. Dictionary

Szkolny słownik historii Polski od pradziejów do roku 1795 (PL)
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

Specialty/Misc. Dictionary

Podręczny Słownik Dawnej Polszczyzny (PL)
Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1968

Specialty/Misc. Dictionary

Ilustrowany słownik języka polskiego (PL)
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

Specialty/Misc. Dictionary

Słownik Ortograficzny Języka Polskiego wraz z zasadami pisowni I interpunkcji (PL)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

Specialty/Misc. Dictionary

Ortografia polska (PL)
Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1968