"Jadzia Strykowska, b. 1924, Tamaszow-Maz, Poland"